برگ یک شاخسار
نوشته شده توسط دبیر
۱۲ مرداد ۱۳۸۷

برگ یک شاخسار

کلمه ، سر منشاء همه چیز است ، از جمله سر منشاء سوء تفاهم ، وقتی ما می گوییم برابر ، مساوی ، ... گاهی از اوقات  اینگونه برداشت می کنیم که یعنی شبیه به هم و بدون هیچ فرقی ، ولی هنگامی که  گفته می شود زن و مرد هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر دو با هم برابر و مساویند بدون شک منظور  دیگری از کلمه ء تفاوت ، برابری وتساوی داریم ، زیرا نه تنها این دو جنس  در بسیاری از زمینه ها با یکدیگر متفاوتند بلکه از ابتدای بشرییت تا کنون هیچ دو انسانی کاملا شبیه هم نبوده اند .

پس باید گفت که در این مقوله منظور از  تساوی ، تساوی درحقوق انسانی است و این حقوق فارق از هر جنس ، نژاد ، عقیده و مذهب ، برای تمامی انسانها یکسان و برابر است .

این مقاله نگاهی بسیار کوتاه وگذرا به مشکلات زنان در جامعه دارد ، زیرا مطمئنا نمی شود مشکلات نیمی از جامعه  بشری را در چند سطر گنجاند و اگر کمی دقیقتر شویم خواهیم دید که این  مشکل ، گرفتاری کل جامعه بشری است نه نیمی از آن.

وحدت در کثرت

تشبیه جامعه بشری به هیکل انسانی ، تشبیهیست بسیار قدیمی ، و البته بسیار گویا ، هرچند اعضای یک هیکل انسانی چه از لحاظ کارکرد و چه از لحاظ بافت بسیار متنوع وگوناگون هستند ، ولی همگی از یک نظم و قانون عمومی پیروی میکنند و اگر این قانون عمومی رعایت نشود ، سلامت  و تعادل این هیکل به مخاطره میافتد

وجود چنین نظم وقانونی واحد در دنیا ، که تمامی ِ ملل و اقوام ، صرف نظر از فرهنگ  و آداب و رسومی که دارند ، آن را رعایت کنند ، بسیار ضروریست  و یکی از ارکان اصلی این قانون ، توجه به  حقوق مساوی و برابر  انسانهاست .

پس مهمترین حرکت برای احقاق حقوق زنان درجامعه ، ترویج تفکر برابری حقوق  ، در بین تمام اقشار جامعه  می باشد . زیرا دربسیاری   از موارد دیده میشود  که حتی خود زنان از این حقوق برابر بی اطلاع بوده یا به خاطر مسائل فرهنگی ، دینی  و نوع تربیتی که داشته اند به آن  باور ندارند .

در حقیقت جهان یک وطن است  

شاید این فکر وجود داشته باشد  که مسئله تبعیض در  حقوق زنان مربوط به کشورهای جهان سوم است و ربطی به کشورهای پیشرفته ندارد و این قبیل کشورها نباید در مسائل داخلی کشورهای در حال توسعه دخالت کنند ، این طرز فکر نه تنها اشتباه ، بلکه بسیار خطرناک می باشد زیرا دردنیای کنونی  ما در خلاء زندگی نمی کنیم و تمام  مشکلات کوچک و بزرگ یک جامعه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به سائر جوامع منتقل می شود ، معضلاتی مانند : مهاجرتهای بی رویه و بعضا ً غیر قانونی ، توسعه فحشا و تجارت زنان به کشورهای پیشرفته ، گوشه  از انتقال این مشکلات از جامعه ای به جوامع دیگر میباشد  ، ترویج تفکر جهانی در نسلهای در حال رشد ، در حل این معضل کمک بسیار مأثری میباشد .

تا کنون بیشتر به طرح معضلات زنان پرداخته شد ، حال به بررسی بعضی از راهکارها می پردازیم .

چو درد درتو نبیند که را دوا بکند

سر منشأ بسیاری از مشکلات عدم آگاهی کافی میباشد ، باید عموم جامعه مخصوصا ً زنان، از تبعیضاتی که نسبت به آنها روا میشود آگاه شوند که این امر مستلزم موارد دیگری است که ذیلا ً ذکر میشود :

-  سواد آموزی : بسیاری از زنان مناطق محروم از معضل بی سوادی و یا کم سوادی رنج میبرند و رفع این مشکل بر عهدهء دولتها، گروههای مردمی ، جوامع دینی  ، گروههای سیاسی .......    میباشد ولی باید این نکته را در نظر داشت که این کار باید  با برنامه ریزی دقیق ، طولانی مدت  و بسیار  زیرکانه صورت  پذیرد تا  مقاومت جوامع سنتی را كمتر برانگیزد .

سخت افزار: دسترسی به منابعی مانند كتاب ، مجلات ، اینترنت ، تلویزیون ، رادیو، و......از ملزومات پیشرفت هر جامعه ایست ،‌ گروههای فعال در زمینهء زنان باید از راههای مختلف در پی تأمین  این لوازم برای مناطق محروم باشند

- مقایسه : ما در هنگام مقایسه ، به بسیاری از مشکلات خود پی میبریم ، جامعه ای  که فقط خودش را دیده باشد ، شاید اصلا ً نداند که میتواند به صورت دیگری نیز زندگی کند برای به وجود آمدن این گونه قیاسها باید جوامع مختلف را از طرز زندگی و مشکلات یکدیگر آگاه کرد ، که در اینجا نقش رسانه ها بسیار پر رنگ میشود ، از مقولهء توریسم نیز نباید غافل شد ، توریسم یكی از راههای بسیار مأثر در تبادلات فرهنگیست ، آگاهی  از احوال جوامع مختلف و مقایسه ء آنها با یکدیگر دو فایده اساسی دارد :

الف -  ایجاد تحرک  و الگو برداری  جوامع عقب مانده تر از جوامع پیشرفته  

ب - کمک کردن گروههای نوع دوست و ارگانهای حقوق بشر در جوامع پیشرفته ، به افراد و گروههای نیازمند در جوامع عقب مانده

- پرداخت هزینه : این موضوع باید برای زنان و فعالین حقوق زنان ، کاملا ً  روشن شود که هر چقدر مشکلات آنها بیشتر باشد ، هزینه ای که برای رفع این مشکلات پرداخت میشود نیز بیشتر خواهد بود ، این هزینه ها میتواند از طرق گوناگون از قبیل: طرد شدن از خانواده ، هزینه های مالی ، زندانی شدن ، ضرب وشتم ، آزار و اذییت  جنسی ، تحت فشار قرار گرفتن از طرف دولتها   و جوامع سنتی و دینی .......................

پرداخت شود. اگر پرداخت این هزینه ها ، برای فعالین این عرصه ، در ابتدای راه  به درستی  مشخص نباشد ، باعث خواهد شد که بسیاری از این فعالین ، در اواسط راه ، از ادامه ء فعالییت خود باز مانند .

کوچک ولی مأثر :

 فعالیتهایی که در موارد فوق ذکر شد ، بیشتر مربوط به افرادی است که به صورت فعال، در امر زنان مشغول به کارهستند ، اما با اندكی جستجو درخواهیم یافت كه  فعالیتهای بسیاری  نیز درجریان هستند که هر کس میتواند در هر سطح و طبقه ای در آن مشارکت داشته باشد .

مدیریتی از جنس دیگر:

 تجربه نشان داده که هر چه در جامعه  ،  مشارکت زنان در امور اجتماعی  ، به خصوص درسطوح مدیریتی  بیشتر باشد ، حقوق  زنان در آن جامعه کمتر پایمال میشود و برای سلامت خود جامعه نیزمفید تر خواهد بود به حدی که یکی از شاخص های مهم و بین المللی  در پیشرفت جوامع مختلف ، میزان مشارکت بانوان در امور اجتماعی و سطح و نوع  این مشارکت است . به زنان پیشنهاد میشود برای به دست آوردن پست ها و مشاغل زیر تلاش بیشتری بکنند :

- پست های مدیریتی : مخصوصا ً پست های مدیریتی در سطوح بالا ، مانند :ریاست جمهوری ، نخست وزیری ، وزرای کابینه و .....

- پست های وکالتی و قانون گذاری : مانند ؛ نمایندگی مجالس قانون گذاری ، وکالت دعوی ، مخصوصا ً وکلای حقوق مدنی ، قاضی ، دادستان .....

- پست های آموزشی وتربیتی : مانند ؛ وزیر آموزش ، معلم ، مدرس دانشگاه و از همه مهمتر طراح کتابهای درسی و آموزشی

- مشاغل هنری : مانند ؛ کارگردانی سینما و تاتر ، فیلمنامه نویسی ، بازیگری ، رهبری ارکستر ، آهنگسازی ، شاعر ونویسنده .....

- تجارت وصنعت  : یکی از اهرمهای بسیار مأ ثر برای فشار بر علیه زنان ، اهرم اقتصادی است ، برای کمتر شدن این فشار، زنان و جنبشها  مدافع حقوق زنان  باید سعی کنند به سمت مشاغل حساس فنی وصنعتی  مانند مدیریت صنایع پایه ( معادن و کشاورزی )  و مشاغل  مهم  اقتصادی مانند بازار بورس  برنامه ریزی و حرکت کنند

-  مشاغل رسانه ای :  اگر نگوییم مهمترین ، یکی از مهم ترین بخشهایی که میتواند به احقاق حقوق از دست رفته زنان کمک شایان توجه ای بنماید ، رسانه های جمعی میباشد و زنان باید سعی کنند که به مشاغلی از قبیل مدیریت شبکه ،  خبرنگاری ،مدیریت خبرگذاریها  توجه بیشتری مبذول کنند .

شخصیتها

یکی از راههای بسیار مأثر در حمایت از حقوق زنان ، استفاده از چهره های برجسته و محبوب ، در سطح ملی و  جهانی است ، هنرمندان، ورزشكاران ، دانشمندان و...  می توانند کمک بسیار مأ ثری در کمک به فعالیتهای زنان در سطح جامعه باشند .

جنس سوم

  این آرزویی بزرگ ، ولی دست یافتنی است که روزی برسد که  تفکر دو جنسی ، کم رنگ شده و بشر به جنس سومی فکر کند ، که همان نوع انسان است  ، زیرا در حقیقت       همه بار   یک  داریم  و برگ یک شاخسار  

 نوید  اقدسی

تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."